Více o závislostech

Kriticky závislého poznáme tak, že:

  • je ochotný věnovat své droze většinu času a prostředků,
  • závislost zásadním způsobem mění jeho chování a zájmy,
  • závislost narušuje jeho rodinné a osobní vztahy,
  • nedokáže přestat i přes zjevný negativní vliv závislosti,
  • má potřebu neustále zvyšovat dávky, aby dosáhl uspokojení.

Nikotin

V Česku každý rok kvůli kouření předčasně zemře více než 15 tisíc osob. K tomu je potřeba připočíst další 3 tisíce lidí, kteří umřou vlivem pasivního kouření. Nejčastějšími nemocemi spojenými s kouřením jsou rakovina plic, hrtanu, horních cest dýchacích a jícnu. Kuřáci mají také výrazně vyšší riziko výskytu nádorů močového měchýře, slinivky, ledvin a děložního čípku.

Alkohol

Na předávkování alkoholem, a při nehodách a sebevraždách pod vlivem u nás ročně zemře zhruba 800 lidí. Závislost na alkoholu může způsobit poruchy spánku, úzkost, výpadky paměti, apatii, nevratná poškození mozku a jater (fibróza, cirhóza).

Mnohem zásadnější je ale společenská nebezpečnost alkoholismu. Dlouhodobé užívání velkého množství alkoholu negativně ovlivňuje chování člověka, může vést k degradaci osobnosti. Závislý ztrácí zájem o svět kolem sebe. Není schopen vykonávat své zaměstnání, kvůli závislosti opouští rodinu a přátele.

Psychotropní látky

Užívání nelegálních psychoaktivních drog v Česku stojí ročně život zhruba 100 lidí. Závislí na tvrdých drogách, jako jsou heroin nebo pervitin, se navíc vystavují zvýšenému riziku infekčních nemocí (HIV, virové hepatitidy ad.)

Zvláštní skupinou závislostí je závislost na lécích (např. benzodiazepiny, hypnotika), která je každoročně větším problémem. Podle posledních údajů může být takto závislých až 900 tisíc Čechů.

Hazard

Dle statistik každý rok za hazardní hry utratíme neuvěřitelných 40 miliard korun. Naprostá většina gamblerů jsou muži. Jen velice malé procento z nich se samo přihlásí k léčbě. Většinou je to v době kdy už je gambler silně zadlužený nebo má problémy normálně fungovat. U patologických hráčů nejsou výjimkou dluhy ve výši milionů korun.

Léčba závislostí

Předepsání terapie vždy předchází zevrubné vyšetření. To má za úkol určit příčiny, přesnou diagnózu a najít co nejefektivnější řešení pacientovy závislosti. K léčbě samotné používáme souběžně více postupů, které čerpají z naší klinické praxe, nejnovějších výzkumů a ověřených metod alternativní medicíny. Každému pacientovi se věnujeme individuálně s důrazem na co nejosobnější přístup.