Více o svalové dystrofii

Muskulární dystrofie zahrnují početnou skupinu vrozených onemocnění svalů. Existuje u nich velké riziko, že pacient nemoc zdědí od svých rodičů. Naštěstí lze některé typy dystrofií určit již pomocí prenatální diagnostiky. Pravděpodobnost zdědění choroby je také možné zjistit pomocí krevních testů příbuzného, který nemocí trpí (zejména u BMD a DMD).

Je známo několik typů muskulárních dystrofií:

 • Duchennova muskulární dystrofie (DMD),
 • Pletencová svalová dystrofie (LGMD),
 • Beckerova muskulární dystrofie (BMD),
 • Emeryho-Dreifussova svalová dystrofie (EDMD),
 • Kongenitální svalová dystrofie,
 • Facioscapulohumeralní svalová dystrofie (FSHD),

Příznaky svalové dystrofie

Nejčastějšími syndromy dystrofií jsou:

 • slábnutí svalů dolních končetin,
 • kontraktury (ztuhnutí a zkrácení) svalů, které omezují hybnost kloubů,
 • oslabení svalových vláken v okolí ramen,
 • v poslední fázi úplné omezení chůze,
 • postižení srdce – často slabost nebo arytmie,
 • slábnutí dýchacích funkcí.

Léčba svalové dystrofie

I přes aktivní výzkum a experimenty, zejména v posledních letech, na tuto skupinu onemocnění stále neexistuje lék. Specialista tak pouze může najít způsob, jak co nejvíce oddálit příznaky, doporučit vhodné pravidelné cvičení a rehabilitace. Jedním ze základních pravidel je vyhnout se přetěžování svalů, protože to může naopak příznaky uspíšit. Doporučuje se také plavání.